|  | 

Biznes i Prawo

Kancelaria radcy prawnego Szczecin

Kancelaria radcy prawnego Szczecin
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Niebieski Parasol – dni bezpłatnych porad prawnych – 14-19 września 2015
W 2015 roku ogólnopolska akcja darmowych porad udzielanych przez radców prawnych prowadzona pod nazwą „Niebieski Parasol” odbędzie się w dniach 14-19 września 2015 roku.

Szczegóły oraz listę Szczecińskich Radców Prawnych biorących udział w akcji znaleźć będzie można na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Artykuł dotyczący akcji znajduje się pod adresem Niebieski Parasol 2015 – dni bezpłatnych porad prawnych

Jednocześnie pragnę poinformować, że biorę udział w tegorocznej akcji w ramach dyżuru w siedzibie kancelarii tj. ul. Małkowskiego 7, 70-305 Szczecin w dniu 14.09.2015 r. w godzinach 12-17. Zachęcam do umówienia się na wizytę pod numerem 91 434 11 98 lub poprzez formularz kontaktowy.

Gdy firma w umowie z konsumentem umieszcza wyjątkowo niekorzystne dla konsumenta zapisy konsument może się bronić. Takie zapisy często pojawiają się w umowach oferowanych przez różne instytucje finansowe. Jednym z typów takich umów są tzw. polisolokaty.

Najczęstszym problemem z tego typu umowami jest bardzo długi okres na jaki są one zawierane (od kilku do kilkunastu lat) w połączeniu z ogromnymi kosztami ewentualnego rozwiązania takiej umowy.

W przypadku gdy osobą zawierającą umowę polisolokaty jest konsument – czyli osoba fizyczna zawierająca umowę prywatnie (nie w ramach działalności gospodarczej) wysokie koszty rozwiązania umowy wraz z długim okresem na jaki jest zawierana może stanowić klauzulę niedozwoloną. Skutkiem uznania danego zapisu umowy za klauzulę niedozwoloną jest, iż zapis taki nie obowiązuje wobec konsumenta.

Dla przykładu w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdują się klauzule używane w umowach typu polisolokata, które zostały już uznane za klauzule niedozwolone. Klauzule te ujęte są pod pozycjami:

3834 – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 października 2011 r. sygnatura akt XVII AmC 1704/09,
4632 – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 04 czerwca 2012 r. sygnatura akt XVII AmC 97/11
4633 – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 04 czerwca 2012 r. sygnatura akt XVII AmC 974/11.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że wysokie koszty rozwiązania umowy sięgające 99% wpłaconych środków stanowi klauzulę niedozwoloną. Skutkiem uznania takiej klauzuli za niedozwoloną jest jak wskazywałem wcześniej, iż zapis ten nie wiąże konsumenta i tym samym nie musi on uiszczać opłaty.

Należy jednak pamiętać, że powołać się na rejestr klauzul niedozwolonych można jedynie w przypadku, gdy zapis naszej umowy ma dokładnie takie samo brzmienie jak zapis znajdujący się w rejestrze. W sytuacji gdy nasza umowa zawiera uregulowania nieco odmienne konieczne jest bądź wszczęcie postępowania o uznanie postanowienia wzorca umownego za niedozwolone bądź powołanie się w sporze sądowym na przepisy ogólne dotyczące klauzul niedozwolonych (Art. 3851 i następne kodeksu cywilnego).

Pozostałe artykuły o gospodarce oraz biznesie:

kancelaria-radcy-prawnego-szczecin

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

  • Ambush marketing okiem prawnika

    Ambush marketing okiem prawnika

    Ambush marketing okiem prawnika Euro 2012…, przepraszam Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM rozpoczynają się już za mniej niż 3 miesiące. Hotelarze i restauratorzy liczą już przyszłe zyski, kibice szykują się na sportową ucztę, a agencje reklamowe… robią burze mózgów jak dzięki tej imprezie wypromować swoich klientów. Nie każda firma może być sponsorem

  • Metody ambush marketingu

    Metody ambush marketingu

    Niektóre metody ambush marketingu mogą wiązać się z próbą imitowania znaków, sloganów czy symboli, w celu skojarzenia produktów lub marki reklamodawcy z imprezą sportową. Trzeba pamiętać, że szereg znaków związanych z Euro 2012 stanowi znaki towarowe, zastrzeżone na rzecz UEFA. Znaki te stanowić mogą tzw. renomowane znaki towarowe, które zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej