|  | 

Princesa grzybowo opinie

kebab koszalin

rp_gospodarka8.jpgPoczątkiem sekurytyzacji było rozpoczęcie w 1970 r. przez GNMA (znaną pod nazwą Ginnie Mae) programu, w ramach którego GNMA gwarantowała spłatę odsetek i należności podstawowych z pakietów wystandaryzowanych pożyczek hipotecznych, wspomagając w ten sposób kreację nowego instrumentu finansowego, gwarancji popartej hipoteką (zwykle w formie obligacji lub weksla). Gwarancja spłaty odsetek oraz należności bazowych ułatwiała prywatnym instytucjom finansowym, takim jak kasy oszczędnościowo-pożyczkowe i banki handlowe, sprzedaż pakietów pożyczek hipotecznych gwarantowanych przez GNMA jako papierów wartościowych i przekazywanie spłat należnych z tytułu pożyczek nabywcom tych papierów. W przypadku zwykłego papieru wartościowego GNMA, jego nabywca stawał się bezpośrednim właścicielem proporcjonalnego udziału w pakiecie pożyczek hipotecznych. W przypadku innego rodzaju gwarancji popartych hipoteką, ich nabywca nie otrzymywał prawa własności pożyczkowego portfolio, lecz zobowiązanie dłużne ze strony instytucji kredytowej, dla którego portfolio to było jedynie zabezpieczeniem dodatkowym. Gwarancje poparte hipoteką nadal pozostają najpowszechniejszą formą sekurytyzacji. Sekurytyzacja kredytów hipotecznych rozwinęła się na ogromną skalę; obecnie dwie trzecie wszystkich pożyczek hipotecznych na cele mieszkaniowe przekształca się na sprzedażne papiery wartościowe, zaś wysokość należności przypadających obecnie do zapłaty z tytułu zobligatoryzowanych pożyczek przekracza l mld dol.

Pozostałe artykuły o gospodarce oraz biznesie:

poczatek-sekurtyzacji

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

  • Zmieniaja sie nasze plany kredyty plany rekomendacja

    Zmieniaja sie nasze plany kredyty plany rekomendacja

    Zmieniaja sie nasze plany kredyty plany rekomendacja Coraz trudniejsza jest sytuacja na rynkach finansowych zjednoczonej europy, coraz więcej budzą wątpliwości działania naprawcze Brukseli. A skoro tak źle jest w Grecji, Włoszech czy Irlandii to jak dobrze może być w naszym kraju. Rykoszety biją nas nie gorzej niż strzały bezpośrednie i trudno się dziwić, że zmieniają

  • Zbyt duży wybór? kredyty mieszkanie

    Zbyt duży wybór? kredyty mieszkanie

    Zbyt duży wybór? kredyty mieszkanie Trudno jest żyć bez kredytu, a tak właśnie większość Polaków ostatnio robi. Oczywiście nie z własnej woli, ponieważ takie decyzje jakiś czas temu podjęły banki. To banki znacznie zaostrzyły warunki kredytowe, to banki podniosły prowizje i marże i to w bankach zwykły kredyt gotówkowy urasta do miary największego problemu kredytobiorcy.